Suy thoái ảnh hưởng tới người giàu Ý

Cập nhật: 16:39 GMT - thứ sáu, 4 tháng 1, 2013
Xe Ferrari

Lượng xe đắt tiền bán ra sụt giảm tại Ý cho thấy người giàu cũng bắt đầu bị ảnh hưởng do suy thoái

Số lượng các loại xe loại đắt tiền bán ra tại Ý sụt giảm cho thấy thậm chí người giàu cũng bắt đầu bị ảnh hưởng của tình trạng suy thoái.

Phóng viên BBC Mark Duff tường thuật.

Bấm Nghe toàn bài

Italians' love for fast cars is legendary. But glamour is, it would seem, no defence against the current economic gloom.

New figures from the Italian motor dealers' federation show that the country's best known luxury sports cars, Ferrari and Maserati, have seen their sales in Italy plummet over the past year; Ferrari's by more than 56%, Maserati's by 72%.

The actual number of vehicles sold is, of course, tiny. Just 248 Italians forked out for a Ferrari last year, not surprising, perhaps, when each car costs the equivalent of up to $300,000.

The head of the motor traders' federation blamed high taxes for the fall in sales.

However, while poorer Italians may register an uncharacteristic flicker ofschadenfreude at the news that their richer compatriots are cutting back, they won't have much time to gloat.

Official figures recently showed that almost a third of Italians are on the verge of poverty, while the average Italian family is bracing itself for an extra €585 of government taxes.

Bấm Nghe các từ

legendary (famous, very well known): huyền thoại, nổi tiếng

economic gloom (financial recession): nền kinh tế ảm đạm, suy thoái kinh tế

plummet (fall very quickly): sụt giảm mạnh

forked out for (paid a large amount of money for): phải chi ra (một khoản tiền lớn)

register an uncharacteristic flicker of (have a small emotion that is not typical): ghi nhận một thoáng (cảm nhận) không đặc trưng

schadenfreude (a good feeling when something bad happens to someone else): sự khoái chí (trước một điều gì không hay xảy ra với người khác)

compatriots (people of the same nationality): những người yêu nước

to gloat (to feel or show pleasure at someone else's bad luck): hể hả, hả hê

on the verge of (very close to): sắp, gần, suýt

bracing itself for (preparing itself (for bad news)): chuẩn bị tinh thần (trước một tin không hay)

Thêm về tin này

Chủ đề liên quan

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.