Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Thời sự thế giới năm 2013 qua video

29 tháng 12 2012 Cập nhật lúc 00:43 ICT

BBC nhìn lại các sự kiện thời sự nổi bật trong năm qua.